O LED diodách
LED dioda

LED (z anglického Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo) je polovodičový světelný zdroj. Jde o elektronickou polovodičovou součástku obsahující přechod P-N. Na rozdíl od klasických diod, LED vyzařuje viditelné světlo. Prochází-li přechodem elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje (emituje) světlo.

Pásmo spektra záření diody je závislé na chemickém složení použitého polovodiče. LED jsou vyráběny s pásmy vyzařování od ultrafialových, přes různé barvy viditelného spektra, až po infračervené pásmo.

Oproti jiným elektrickým zdrojům světla (žárovka, výbojka, doutnavka) mají LED tu výhodu, že pracují s poměrně malými hodnotami proudu a napětí. Z toho vyplývá jejich užití v displejích (ve tvaru cifer a písmen). Kombinací LED základních barev (červená, zelená, modrá) je možno získat i barevné obrazovky.

Nick Holonyak Jr. (narozen 1928) na University of Illinois at Urbana-Champaign vyvinul první praktickou LED s viditelným spektrem v roce 1962.

Proč LED?

Jaké LED?

Jaké napájení?